banner cfpct.ro
Home item Ecdl
Curs ECDL Cfp Don Bosco
Curs ECDL

Titlul cursului:

ECDL (European Computer Driving Licence)

Domeniul ocupațional:

Informatică / Tehnologia informației

Descriere:

Este un program de pregătire în vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator.

Obiective:

Deprinderea cu lucrul cu calculatorul la nivel de cunoștințe generale, competențe în domeniul sistemului operator și a pachetelor Office. În funcție de tipul de certificare ales se pot susține următoarele module:
1. Utilizarea computerului
2. Instrumente online
3. Editare de text
4. Calcul tabelar
5. Prezentări
6. Baze de date
7. Web Editing
8. Image Editing
9. IT Security
10. 2D CAD
11. Computing
12. Online collaboration
13. Digital marketing
14. 3D Printing

Tipul de certificat obținut de absolvenți:

1. Certificat ECDL START (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 4 din lista de mai sus)
2. Certificat ECDL STANDARD (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 4 din lista de mai sus + înca 3 la alegere din următoarele)
3. Certificat ECDL PROFIL BAC (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 6 din lista de mai sus)
4. Certificat ECDL PROFIL DIDACTIC (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 6 din lista de mai sus)
5. Certificat ECDL PROFIL (oricare modul sau combinatie de module din lista de mai sus)
6. Certificat ECDL AVANSAT
7. Certificat ECDL EXPERT (pentru minim 3 module ECDL Avansat promovate și certificate)
8. Certificat ECDL PROFIL FIN STANDARD (recomandat de Institutul Bancar Român, fondat de Asociația Română a Băncilor și Banca Națională a României)
9. Certificat ECDL PROFIL FIN PROFESIONAL (recomandat de Institutul Bancar Român, fondat de Asociația Română a Băncilor și Banca Națională a României)
- Certificatele sunt recunoscute pe plan internațional în 150 de țări

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare pot accesa o orice loc de muncă unde este folosit calculatorul. Este foarte important pentru toate persoanele care lucrează în administrația publică, deoarece competențele de lucru cu calculatorul au fost cerute oficial prin Hotărârea de Guvern nr. 1007 din 4 octombrie 2001.
Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică cu Permisul ECDL la anumite universități.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (1-3) x salariul minim pe economie

Condiții de acces:

Se pot înscrie absolvenți ai învățământului gimnazial.

Preînscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate;
- Carnet de elev/student vizat la zi (dacă este cazul) pentru a beneficia de o reducere de 10%.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele de organizare a programului de formare:

Curs și practică

Planul de pregătire:

Conform programei oficiale publicate aici: Programa ECDL

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 50h, care se extind pe o perioadă de 1-2 luni

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfășurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalități de evaluare a participanților la programul de formare profesională:

Cursanții vor fi testați periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea se va face prin chestionar online și lucru cu aplicații pentru fiecare modul. Punctajul minim de promovare a unui modul este de 75%; în cazul în care acesta nu se obține, modulul va fi susținut din nou într-o altă sesiune de examinare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

550 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de preînscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, seria unică de înscriere, taxele de examinare și taxa de eliberare a Permisului ECDL. Nu se vor aplica alte taxe.
Preînscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru preînscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la preînscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.
Reexaminarea se face contra cost.

Observații:

Persoanele care dețin cunoștințele necesare (prezentate în programă aici) se pot prezenta direct la examinare. Alte detalii - la biroul de înscrieri al Centrului CFP Don Bosco.
Seria de înscriere unică ECDL, odată achiziționată este valabilă pe timp nelimitat. În baza acesteia se vor putea susține oricând examinări pentru modulele ECDL.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

(autorizație)

Sit oficial ECDL:

http://www.ecdl.ro

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial ECDL:

Alte detalii:

Aici

banner ECDL Bac

Nr vizitatori: 181673
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare