banner cfpct.ro
Home item Ecdl
Curs ECDL Cfp Don Bosco
Curs ECDL

Titlul cursului:

Curs pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence)

Domeniul ocupaţional:

Informatică / Tehnologia informației

Descriere:

Este un program de pregătire în vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator.

Obiective:

Deprinderea cu lucrul cu calculatorul la nivel de cunoștințe generale, competențe în domeniul sistemului operator și a pachetelor Office. În funcție de tipul de certificare ales se pot susține următoarele module:
1. Utilizarea computerului
2. Instrumente online
3. Editare de text
4. Calcul tabelar
5. Prezentări
6. Baze de date
7. Web Editing
8. Image Editing
9. IT Security
10. 2D CAD

Tipul de certificat obţinut de absolvenți:

1. Certificat ECDL START (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 4 din lista de mai sus)
2. Certificat ECDL STANDARD (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 4 din lista de mai sus + înca 3 la alegere din următoarele)
3. Certificat ECDL PROFIL BAC (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 6 din lista de mai sus)
4. Certificat ECDL PROFIL DIDACTIC (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 6 din lista de mai sus)
5. Certificat ECDL PROFIL (oricare modul sau combinatie de module din lista de mai sus)
6. Certificat ECDL AVANSAT
7. Certificat ECDL START/COMPLET (pentru candidatii care posedă card de aptitudini)
- Certificatele sunt recunoscute pe plan internațional în 150 de țări

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare pot accesa o orice loc de muncă unde este folosit calculatorul. Este foarte important pentru toate persoanele care lucrează în administrația publică, deoarece competențele de lucru cu calculatorul au fost cerute oficial prin Hotărârea de Guvern nr. 1007 din 4 octombrie 2001.
Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică cu Permisul ECDL la anumite universități.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (1-3) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu, de 8 clase.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate;
- Carnet de elev/student vizat la zi (dacă este cazul) pentru a beneficia de o reducere de 25 de lei.

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele  de organizare a programului de formare:

Curs și practică

Planul de pregătire:

Conform programei oficiale publicate aici: Programa ECDL

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 50h, care se extind pe o perioadă de 1-2 luni

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:

Cursanţii vor fi testaţi periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea se va face prin chestionar on-line pentru fiecare din cele 6 module. Pentru fiecare modul trebuie obținut un punctaj de cel puțin 75% ; în caz contrar trebuie refăcut într-o altă sesiune de examinare.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

550 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, taxele de examinare și taxa de eliberare a Permisului ECDL. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.
Reexaminarea se face contra cost.

Observații:

Persoanele care dețin cunoștințele necesare (prezentate în programă aici) se pot prezenta direct la examinare. Alte detalii - la secretariatul Centrului CFP Don Bosco.
Seria de înregistrare unică ECDL, odată achiziționată este valabilă pe timp nelimitat. În baza acesteia se vor putea susține oricând examinări pentru modulele ECDL.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

(autorizatie)

Sit oficial ECDL:

www.ecdl.ro

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial ECDL:

Alte detalii:

Aici

Nr vizitatori: 171490
html5 validator xhtml validator
Copyright 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare