banner cfpct.ro
Home item Despre cursuri
Despre cursuri Cfp Don Bosco
Despre cursuri

Metoda de studiu în cadrul cursurilor este cea practică. Se oferă informația, se explică și se fac aplicații practice succesiv pentru a fixa noțiunile cât mai bine. Sunt prevăzute și teme pentru practică pentru a întări deprinderile necesare fixării pe termen lung a informațiilor.
Materialul fiecărui curs este structurat în module, ce conțin atât noțiuni teoretice cât și exemple și aplicații practice.
Se oferă suport de curs în general precum și resurse din domeniul propriu.
Calitatea este asigurată prin cerințele interne de calitate care se regăsesc în calitatea predării, a conţinutului cursurilor, a regulilor de frecventare şi de examinare. Există în plan certificarea ISO în vederea recunoașterii oficiale a calității cursurilor noastre.

Nr vizitatori: 181680
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare