banner cfpct.ro
Home item Designer pagini web
Curs Designer pagini web Cfp Don Bosco
Designer pagini web

Tipul programului:

Calificare

Denumirea ocupației:

Designer pagini web (studii medii)

Codul N.C. (Nomenclatorul Calificărilor) al ocupației:

4113.3.1

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România):

216613

Domeniul ocupațional:

Tehnologia informației

Nivelul de calificare:

Nivelul 4

Descrierea calificării:

Designerul de pagini web (studii medii) se ocupă în principal cu analizarea scopului paginii web, proiectarea structurii sit-ului, crearea și / sau procesarea conținutului textual, grafic și multimedia, elaborarea de prototipuri, realizarea, testarea, publicarea și întreținerea sit-ului

Obiectivele exprimate în competențe profesionale:

- dezvoltarea profesională
- comunicarea interactivă la locul de muncă;
- lucrul în echipă;
- aplicarea procedurilor de calitate;
- aplicarea normelor de tehnica securității muncii și a prevederilor pentru stingerea incendiilor;
- introducerea informațiilor și datelor în formate electronice;
- procesarea informațiilor și documentelor din formatele brute;
- validarea datelor;
- asigurarea calității datelor;
- utilizarea echipamentelor periferice specifice;
- analizarea scopului paginii web;
- proiectarea structurii sit-ului;
- procesarea imaginilor, crearea de animații și flash-uri;
- elaborarea de prototipuri;
- realizarea sit-ului;
- testarea sit-ului;
- publicarea sit-ului;
- întreținerea sit-ului.

Tipul de certificat obținut de absolvenți:

Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană
[certificat de calificare] [supliment certificat]

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare pot accesa locuri de muncă în domeniul creării, implementării și administrării paginilor web, cât și în lucrul cu administrarea siturilor.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (2-3) x salariul minim pe economie
Sarcini principale la locul de muncă:
- construiește, realizează design-ul, sau menține paginile web, utilizând limbaje de programare criptate, instrumente specifice pentru crearea conținutului, administrare și de media;
- scrie, realizează design-ul sau editează conținutul paginii web sau îndrumă alți editori;
- analizează necesitățile utilizatorilor pentru a determina cerințele tehnice care trebuie respectate în realizarea paginii web;
- creează modele sau prototipuri de web care include interfața fizică, logică sau modele de date și realizează specificații tehnice în planurile design-ului paginii web;
- cercetează, apreciază, se documentează sau selectează alternative pentru arhitectura paginii web sau a tehnologiilor utilizate;
- selectează limbaje de programare pentru design sau aplicații;
- dezvoltă hărți ale paginilor web, modele de aplicație, prototipuri de imagine sau de pagină care sa întâmpine scopurile proiectului, necesitățile utilizatorilor, sau standardele din domeniu;
- furnizează descrierea clară și detaliată a specificațiilor web cum sunt caracteristicile produsului, activitățile, soft, protocoalele de comunicare, limbajele de programare, soft-ul și hard-ul sistemelor de operare;
- participă la testarea paginilor web pentru a identifica posibilele nereguli și a le remedia;
- identifică problemele nedescoperite prin testare sau reacția consumatorilor, și corectează problemele sau le redirecționează la personalul potrivit pentru rezolvare;
- identifică și menține link-urile către alte pagini web, și le verifică pentru a se asigura de funcționarea corespunzătoare;
- realizează copii ale fișierelor de pe paginile de web în directoarele locale, pentru a putea fi recuperate cu ușurință în cazul în care apar unele probleme;
- înregistrează paginile web la motoarele de căutare pentru a crește traficul paginii web;
- comunică cu personalul de rețea sau cu agențiile de găzduire a paginii web în ceea ce privește problemele de hard și de soft care afectează pagina web.

Condiții de acces:

Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal fără diplomă de bacalaureat.
Este necesar avizul de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - toate în original:
- Carte de identitate
- ultimul act de studii (după caz: foaie matricolă / adeverință sau certificat de absolvire a 12 clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.)
- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele de organizare a programului de formare:

Curs și stagiu de practică

Planul de pregătire:

1. Introducerea informațiilor și datelor în formate electronice
Organizarea datelor în colecții de date
Organizarea și prelucrarea datelor
Exportul și importul datelor

2. Spațiul World Wide Web
Fundamente și istoric
Cele două componente ale modelului Web: clientul și serverul
Situri web
Conceptul de hipertext
Localizarea informațiilor. Protocolul HTTP

3. HTML
Descriere generală a limbajului HTML
Structura documentelor HTML
Elemente de bază ale documentelor
Utilizarea tabelelor în limbajul HTML
Utilizarea frame-urilor în limbajul HTML
Utilizarea formularelor interactive (forms)
Alte elemente ale limbajului HTML

4. Editor pagini web
Planificarea unui site web
Structurarea site-ului în Expression Web
Elemente grafice. Layer-e.
Introducerea imaginilor. Opțiuni CSS.
Crearea legăturilor (hyperlink) în Expression Web
Crearea meniului unui site în Expression Web
Introducerea formularelor utilizând Expression Web
Legături cu baze de date. Controale ASP.NET.

5. Dreamweaver
Introducere în Dreamweaver
Crearea unei pagini Web de bază cu text
Planificarea și definirea proiectului
Stabilirea mai multor legături HTML - Vizualizarea și modificarea codului HTML
Adăugarea imaginilor în cadrul unei pagini
Crearea hărților de imagini și a barelor de navigare
Adăugarea fișierelor multimedia
Gestionarea componentelor cu panoul Assets
Afișarea datelor în tabele
Proiectarea machetelor de pagină folosind tabele
Construirea cadrelor și a seturilor de cadre
Utilizarea limbajului Dynamic HTML și a straturilor
Formatarea paginilor Web cu stilurile HTML și cu Cascading Style Sheets
Inserarea de funcționalități de tip script folosind funcțiile behaviour
Adăugarea funcțiilor behaviour avansate Drag Layer
Realizarea unei animații folosind controalele de timp
Preluarea datelor de la utilizator prin Formulare
Trimiterea și primirea răspunsului la datele unui Formular
Gestionarea și încărcarea proiectului
Reutilizarea elementelor din site-ului Web prin intermediul bibliotecii
Crearea și aplicarea unui șablon
Utilizarea informațiilor incluse dynamic de server și adăugarea datei
Modulul MX Collection

6. PHP - MySQL
Introducere în PHP și MySQL
Instalarea și configurarea serverului MySQL
Instalarea și configurarea serverului Apache
Instalarea și configurarea pachetului PHP
Primii pa și cu PHP
Variabilele
PHP și formularele HTML
Utilizarea numerelor
Utilizarea șirurilor
Structuri de control
Utilizarea matricelor
Crearea aplicațiilor Web
Cookie-urile și sesiunile
Crearea funcțiilor
Fișiere și directoare
Introducere în baze de date
Expresii regulate
Resurse

7. FileZilla
Elemente de bază ale programului FileZilla
Configurarea programului FileZilla

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 1080 h, din care: pregătire teoretică 360h și pregătire practică 720h; se extinde pe o perioadă de 7-8 luni;
- există și posibilitatea reducerii numărului de ore până la max. 50% în cazul când se constată că nivelul de cunoștințe inițial este suficient pentru această raționalizare.

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 3-5 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfășurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța sau la firme de profil pentru practică

Modalități de evaluare a participanților la programul de formare profesională:

Cursanții vor fi testați periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice realizate de cursant.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile.
Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine întemeiate.

Preț:

1.450 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de preînscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, taxele de examinare și taxa pentru certificat. Nu se vor aplica alte taxe.
Preînscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru preînscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la preînscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Seria CT Nr. 001343 din 25.06.2015 (autorizație)

Sit oficial ANC:

http://www.anc.edu.ro/

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial ANC:

http://www.cnfpa.ro/afisare/view1.php?t=calificare&c=4113.3.1

Nr vizitatori: 181666
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare