banner cfpct.ro
Home item Animator
Curs de animatori Cfp Don Bosco
Animator

Tipul programului:

Specializare

Denumirea ocupației:

Animator socio-educativ

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România):

511307 / 511303
Inițial codul 511303 era stabilit pentru ocupația "Ghid montan". Prin Ordinele 149/2006 MMSSF și 308/2006 INS la acest cod a fost introdus ocupația "Animator socio-educativ". Ocupația "Ghid montan" a fost mutată tot prin aceste Ordine la codul 349104.
Ocupația "Animator socio-educativ" avusese codul 511307, însă în mod tacit acest cod a dispărut odată cu introducerea acestei ocupații în cadrul acestui cod (Ordinele de modificare a COR nu sunt explicite în această privință)

Domeniul ocupațional:

Sănătate, igienă, servicii sociale

Obiectivele exprimate în competențe profesionale:

1. Competențele fundamentale
- comunicarea interactivă;
- efectuarea muncii în echipă;
- dezvoltarea profesională proprie;
2. Competențe generale pe domeniul de activitate
- elaborarea proiectelor de animație;
- asigurarea securității participanților la activitate;
- promovarea activității și imaginii organizației;
3. Competențe specifice ocupației
- coordonarea echipei pluridisciplinare de animație;
- implementarea activităților de animație;
- implementarea proiectelor complexe de animație;
- dezvoltarea comportamentului pro-social.

Tipul de certificat obținut de absolvenți:

Certificat de absolvire emis de CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului ce conține competențe profesionale. Acestea, traduse, legalizate și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană
[certificat de absolvire] [supliment certificat cnfpa]

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa locurile de muncă unde se desfășoară activități educative, în centrele sociale sau la firme de profil.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere.
Categoria de salarizare: (1-2) x salariul minim pe economie.

Condiții de acces:

Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Este necesar avizul de la medicul de familie.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - toate în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate;
- Copie certificat de naștere
- ultimul act de studii (după caz: diplomă de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului, diploma de licență, master);
- adeverință medicală cu mențiunea "clinic sănătos" (pentru cursuri profesionale) de la medicul de familie.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire:

- maxim 28 de candidați pe curs;

Formele de organizare a programului de formare:

Curs și stagiu de practică

Planul de pregătire:

- comunicarea interactivă;
- efectuarea muncii în echipă;
- dezvoltarea profesională proprie;
- elaborarea proiectelor de animație;
- asigurarea securității participanților la activități;
- promovarea activității și a imaginii organizației;
- coordonarea echipei pluridisciplinare de animație;
- implementarea activităților de animație;
- implementarea proiectelor complexe de animație;
- dezvoltarea comportamentului pro-social.

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

90 h, din care: pregătire teoretică - 60 h și pregătire practică - 30 h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 14 candidați

Locul de desfășurare:

Sălile și spațiile existente în cadrul CFP Don Bosco - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalități de evaluare a participanților la programul de formare profesională:

Cursanții vor fi testați periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice realizate de cursant.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile.
Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine întemeiate.

Preț:

500 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, taxa de examinare și taxa pentru certificate. Nu se vor aplica alte taxe.
Plata se face în avans cu 50%, restul se poate achita înainte de examen. Neachitarea acestui rest implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Seria CT Nr. 000441 din 05.01.2009 (autorizatie)

Sit oficial CNFPA:

http://www.cnfpa.ro

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial CNFPA:

http://www.cnfpa.ro/afisare/v4.php?c=511307

Nr vizitatori: 181667
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare