banner cfpct.ro
Home item 3DMax item 3DMax intermediar
Curs Autodesk 3D Max Design intermediar Cfp Don Bosco
Curs Autodesk 3D Max Design intermediar


Titlul cursului:
3ds Max Design nivel intermediar
Domeniul ocupaţional:
Proiectare asistată de calculator sau CAD (din engleză de la Computer-Aided Design)
Descriere curs:
Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.
Obiective:
Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru desenare, cotare  si imprimare a desenelor plane.
Obiective specifice: învăţarea metodelor de desenare, editare, utilizare a elementelor repetitive, cotare şi notare pe desen, imprimarea în format electronic şi fizic.
Certificat obţinut de absolvenți:
După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.
Domenii de utilizare:
- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.
Carieră:
Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie
Condiţii de acces:
Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- limba engleză la nivel începător;
- geometrie plană;
- grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.
Pre-înscriere:
Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.
Înscriere:
Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate
Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:
De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual
Metode de formare:
- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere
Planul de pregătire:


Modul 1: Lumini și efecte de iluminare
1.1 Caracteristile luminilor și culorilor
1.1.1 Culorile de reflexie
1.1.2 Lumini naturale și artificiale
1.2 Conceptul de iluminare al unei scene
1.2.1 Metode de iluminare a unei scene: triangular și zonal
1.2.2 Lumina reflectată
1.3 Tipologia luminilor: surse și ținte
1.3.1 Lumini omnidirectionale
1.3.2 Lumini spot
1.3.3 Lumini directionate
1.4 Meniul de creare a luminilor în Control Panel
1.4.1 Lumini standard
1.4.2 Lumini parametrice
1.4.3 Lumini mr Sky
1.5 Studiul umbrelor
1.5.1 Concepte de gestionare a umbrelor
1.5.2 Tipuri de randare a umbrelor
1.6
1.6.1 Presetarea unui tip de sursă
1.6.2 Parametri generali
1.6.3 Acticvarea și alegerea unui tip de umbră
1.6.4 Intensitatea, culoarea și distribuția luminii
1.6.5 Atenuarea
1.6.6 Parametrii specifici unui tip ales de umbră
1.6.7 Efecte de ambient-atmosfera
1.6.8 Iluminatul indirect legat de motorul de iluminare


Modul 2: Lumina de ambient
2.1. Aparate atmosferice pentru reținerea efectelor atmosferice


Modul 3: Camere şi punerea în cadru (încadrarea)
3.3 Cadrul de sigurantă (safe frame) într-un viewport


Modul 4: Materiale
4.1 Introducere în conceptul de material și raportul dintre suprafețele materialelor și lumini
4.2 Editorul de materiale
4.2.1 Introducere supra interfeței Material editor
4.2.2 Gestionarea bibliotecii de materiale
4.2.3 Gestionarea ierarhiei materialelor
4.3 Crearea unui nou material: structura
4.4 Desemnarea materialelor obiectelor din scenă
4.5 Materiale Standard
4.5.1 Structura materialelor Standard
4.5.2 Componentele de culoare ale materialelor
4.5.3 Tipuri de umbriri ale materialelor
4.5.4 Parametri de luminozitate, opacitate ai materialelor
4.5.5 Parametri de reflexie ai materialelor
4.6 Tipologia și caracteristicile texturilor utilizate pentru materiale
4.7 Maparea materialelor
4.7.1 Coordonate de mapare
4.7.2 Modificatorul de mapare UVW Mapping
4.7.2.1 Alegerea tehnicii potrivite de mapare (plana, cilindrica, box, etc.)
4.7.2.2 Modificarea dimensiunii, aliniamentului, rotației instrumentului de mapare Gizmo


Modul 5: Randarea scenelor
5.1 Setările motoarelor de randare
5.1.1 Implicaţii pentru selectarea motorului


Modul 6: Animația
6.1 Conceptul de video digital
6.2 Caracteristicile de bază ale unui film: Frame rate (Fps), durata, dimensiune și format
6.3 Introducere în cinematica și dinamica virtuale ale obiectelor
6.4 Trackbar, vizualizarea caracteristicilor de animație
6.4.1 Configurarea și setările legate de temporizare
6.4.2 Funcția Autokey
6.5 Keyframing: introducere asupra portativelor de animație
6.6 Animația obiectelor
6.6.1 Generarea unei animații cu ajutorul transformatorilor
6.6.2 Generarea unei animații cu ajutorul modificatorilor
6.7 Animația camerei
6.7.1 Animația cu ajutorul setărilor aplicate camerei
6.7.2 Animația cu ajutorul schimbării distanței focale
6.8 Menu file: crearea unei arhive
6.9 Introducere în Space warp
6.9.1 Conexiunea obiectelor cu efectul Space warp
6.9.2 Exemple de Space warp: forțe, deformatori, etc.
6.10 Efecte avansate de lumină: proiectorul
6.10.1 Filtrarea luminii cu o imagine
6.10.2 Proiectarea unui video printr-o sursă
6.11 Iluminatul solar: sistemul Daylight
6.11.1 Inserarea unei imagini fundal în sistemul Daylight
6.12 Meniul de modificat camerele in Control panel
6.12.1 Stabilirea distanței focale
6.12.2 Parametri avansați și plane de lucru
6.13 Introducere in materiale compozite
6.13.1 Materiale compozite
6.13.2 Materiale top/bottom
6.13.3 Materiale multi/sub-object
6.14 Materiale predefinite și legate cu câte un motor de randare
6.14.1 Materiale mental-ray: exemplu presetat din Arch&Design
6.14.2 Marcaje pe materiale V-ray, Maxwell, etc.
6.15 Efect post-rendering
6.16 Track editor
6.16.1 Elemente de bază ale interfeței Track editor
6.16.2 Crearea, editarea și eliminarea portativelor de animație
6.17 Animarea luminilor
6.17.1 Animația cu ajutorul setărilor asupra sursei de lumină și a țintei
6.17.2 Animația cu ajutorul modificărilor intensităților de culoare
6.18 Introducere în utilizarea traiectoriilor
6.18.1 Meniul de modificare a traiectoriei (motion) in Control panel


Modul 7: Structuri Plug-in
7.1 Gestionarea plug-in în meniul Utilities din Command panel
7.2 Exemplu de utilizare a unui plug-in Panorama exporter
7.3 Animația materialelor
Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:
- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: AutoCAD (de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.
Formatori:
Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu
Durata de pregătire:
24 ore + 2 ore testul de verificare
Orar:
De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință
Data de începere a cursului:
La formarea unei grupe de minim 10 candidați
Locul de desfăşurare:
Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța
Modalităţi de evaluare:
Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.
Observaţii:
Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.
Prezența:
Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.
Preț total curs:
700 lei
Condiții și modalități de plată:
În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.
Autorizația deținută de CFP Don Bosco:
Nr. 2014-EM0693 (autorizatie)
Sit oficial Autodesk:
http://romania.autodesk.com
Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:
http://international.autodesk.com
Nr vizitatori: 171463
html5 validator xhtml validator
Copyright 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare