banner cfpct.ro
Home item 3DMax item 3DMax baza
Curs Autodesk 3D Max Design baza Cfp Don Bosco

Curs Autodesk 3D Max Design baza
Titlul cursului:
3ds Max Design nivel de bază
Domeniul ocupaţional:
Proiectare asistată de calculator sau CAD (din engleză de la Computer-Aided Design)
Descriere curs:
Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.
Obiective:
Obiectivul general al acestui curs este învăţarea instrumentelor electronice pentru desenare, cotare  si imprimare a desenelor plane.
Obiective specifice: învăţarea metodelor de desenare, editare, utilizare a elementelor repetitive, cotare şi notare pe desen, imprimarea în format electronic şi fizic.
Certificat obţinut de absolvenți:
După promovarea testului final, cursanţii completează un formular de evaluare on-line, pe site-ul oficial Autodesk, în care raportează evaluarea proprie pentru cursul parcurs şi datele personale pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.
Domenii de utilizare:
- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.
Carieră:
Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (4-5) x salariul minim pe economie
Condiţii de acces:
Se cer următoarele cunoştinţe preliminare:
- limba engleză la nivel începător;
- geometrie plană;
- grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.
Cunoștințele pot fi verificate printr-un test de 30 de minute de evaluare.
Pre-înscriere:
Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.
Înscriere:
Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate
Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:
De obicei 14 (maxim 28), fiecare cu calculator individual
Metode de formare:
- descriere, studiu de caz, conversaţie euristică, explicaţie, observare independentă, expunere
Planul de pregătire:
Modul 1: Introducere și interfață
1.1 Prezentare generală a 3DStudio Max Design
1.2 Scurt istoric al 3DStudio, conceptul de cooperare cu plug in
1.3 Relații între 3DStudio Max și alte produse multimedia și de proiectare AutoDesk
1.4 Meniurile și elementele interfeței grafice
1.4.1 Menu bar, Main toolbar e Lower interface bar
1.4.2 Command panel
1.4.3 Trackbar
1.4.4 Viewports
1.5 Personalizarea interfeței
1.6 Operații cu viewporturi, stiluri de vizualizare, controlul navigării în spațiul de lucru.
1.7 Viewcube – viewpoint dinamic
1.8 SteeringWheels – instrument de control al comenzilor de vizualizare și navigare


Modul 2: Gestionarea fișierelor
2.1 Menu File: crearea unui nou fișier
2.2 Menu file: importul formatelor .3ds, compatibilitatea formatului .max, cu alte formate ale modeloarelor
2.2.1 importul formatelor .dwg, gestionarea parametrilor de import
2.3 Menu file: exportul fișierelor
2.4 Menu file: gestionarea referințelor externe


Modul 3: Conceptul de obiect
3.1 Obiecte în 3Dstudio Max: programare orientată pe obiect
3.2 Parametrizarea obiectelor cu care lucrează programul
3.3 Obiecte compuse și subobiecte
3.4 Meniul de creare al obiectelor din Command Panel


Modul 4: Instrumente de lucru
4.1 Meniul de selecție și filtre de selecție
4.2 Moduri de selecție: vindows e crossing
4.3 Grupuri de selecție
4.4 Sistemul de coordonate și instrumentul grafic (gizmo) de referință
4.5 Meniul de genstionare a grilei și saltului pe puncte predefinite SNAP
4.6 SNAP pe obiect: 2D, 2.5D e 3D
4.7 SNAP unghiular
4.8 Toolbar pentru comanda de aliniere
4.9 Menu-ul Display din Command Panel
4.9.1 Parametri de vizualizare, inghetarea și deconectarea obiectelor
4.9.2 Filtre de vizualizare a obiectelor
4.10 Conceptul de grup: creare și modificare


Modul 5: Crearea primitivelor
5.1 Primitive 3D
5.1.1 Primitive standard
5.1.2 Primitive extinse
5.1.3 Obiecte compuse: crearea obiectelor prin modificarea primitivelor
5.1.3.1 Operații boeleene
5.1.3.2 Operația loft
5.1.3.3 Operația connect
5.1.4 Sisteme de particule
5.1.4.1 Sistemul spray
5.1.4.2 Sistemu snow
5.1.5 Obiecte prefabricate (blocuri)
5.1.5.1 Uși
5.1.5.2 Ferestre
5.1.5.3 Scări
5.1.6 Primitive: copaci și balustrade
5.1.7 Marcaje pe suprafețele NURBS
5.2 Primitive bidimensionale: shapes (formele predefinite)
5.2.1 Curbele spline
5.2.1.1 Linii și forme închise/ deschise
5.2.1.2 Forme bidimensionale
5.2.2 Curbe spline extinse
5.2.3 Marcaje pe suprafețe NURBS - continuare
5.3 Conversia obiectelor primitive în retele sau obiecte wireframe, poli-editabile
5.4 Sub elemente de tip i


Modul 6: Transformarea obiectelor grafice
6.1 Concepte care stau la baza editării obiectelor grafice - transformatorii
6.1.1 Gizmo pentru transformatori
6.1.2 Copia unui obiect derivat dintr-o transformare: copie, instanță, referință.
6.2 Comanda Move
6.3 Comanda Rotate
6.4 Comanda Scale
6.5 Comanda Mirror


Modul 7: Modificarea obiectelor grafice
7.1 Conceptul de modificator
7.2 Conceptul de ierarhie
7.3 Aplicarea modificatorilor
7.3.1 Meniul de modificare din Command panel
7.3.2 Gestiunea sub-obiectelor (elementelor) în Command panel
7.4 Modificatorul Edit-mesh
7.4.1 Selectia și editarea sub-elementelor (sub-obiectelor)
7.4.2 Editarea geometriei: extrude, bevel etc.
7.4.3 Aplicarea de identificatori ID pentru subelemente singulare
7.5 Modificatorul Edit-poly
7.5.1 Selectia și editarea sub-elementelor (sub-obiectelor)
7.5.2 Editarea geometriei: extrude, bevel etc.
7.6 Prezentare generală a modificatorilor aplicabili independent
7.6.1 Modificatorul taper
7.6.2 Modificatorul extrude
7.6.3 Modificatorul turbosmooth
7.6.4 Modificatorul FFD
7.6.5 Descrierea modificatorilor celor mai folosiți
7.7 Aplicarea unui pivot și a efectelor asupra modificatorilor
7.7.1 Sectiunea pentru pivot din ierarhia meniului Command panel
Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:
- componente hardware: PC conectat la server, imprimantă, conexiune Internet;
- componente software: AutoCAD (de obicei, versiunea curentă);
- suport de curs în format electronic, mapă cu aplicaţii electronice / tipărite;
- suport de curs original (în limba engleză) contra cost;
- alte materiale pregătite de formatori.
Formatori:
Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu
Durata de pregătire:
32 ore + 2 ore testul de verificare
Orar:
De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință
Data de începere a cursului:
La formarea unei grupe de minim 10 candidați
Locul de desfăşurare:
Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco - str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța
Modalităţi de evaluare:
Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului.
Observaţii:
Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro (în lei, la cursul zilei). Cursanţii vor fi invitaţi să completeze evaluarea on-line de feed-back, care dă acces la diplomă, numai după îndeplinirea criteriilor minime de promovare.
Prezența:
Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.
Preț total curs:
700 lei
Condiții și modalități de plată:
În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.
Autorizația deținută de CFP Don Bosco:
Nr. 2014-EM0693 (autorizatie)
Sit oficial Autodesk:
http://romania.autodesk.com
Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk:
http://international.autodesk.com
Nr vizitatori: 171465
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare