Despre CFP Don Bosco

Centrul de Formare Profesională Don Bosco Constanța (numit în continuare CFP Don Bosco) este un sector de activitate al Fundației Giovanni Bosco prin care se organizează cursuri de pregătire și calificare profesională pentru tineri și adulți. Activitatea de pregătire a început încă din 1999 având la început o recunoaștere locală, însă de-a lungul timpului s-au obținut diferite acreditări:

sala CFP

În această perioadă au fost desfășurate diferite cursuri de pregătire dintre care menționăm:

 1. Curs de bază de pregătire în informatică (sistemul operativ și pachetul Office), pentru copii și adulți;
 2. Proiectare asistată pe calculator - AutoCAD - Autodesk;
 3. Proiectare parametrizată - Inventor
 4. Proiectare 3D - 3ds Max
 5. IT-Essentials - CISCO, este un curs dezvoltat de compania Cisco Systems;
 6. Curs de Web design;
 7. Curs de Grafică vectorială;
 8. Curs de bază de pregătire în informatică - EqualSkills curs introductiv distractiv, relaxat și simplu în lumea calculatoarelor și a Internetului;
 9. Curs de pregătire în informatică - ECDL - program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator, recunoscut la nivel internațional în peste 148 de țări;
 10. Curs Operator introducere, validare și prelucrare date;
 11. Curs Tehnician operator procesare text imagine;
 12. Curs Designer Pagini Web;
 13. Curs Grafician PC;
 14. Curs Animator socio-educativ;
 15. Curs Formator.

Din anul 2009 CFP Don Bosco are la dispoziție o nouă structură dedicată, în care au fost desfășurate cu succes două proiecte europene de formare profesională continuă în domeniul informatic.

Metoda de studiu în cadrul cursurilor este cea practică. Se oferă informația, se explică și se fac aplicații practice succesiv pentru a fixa noțiunile cât mai bine. Sunt prevăzute și teme pentru practică pentru a întări deprinderile necesare fixării pe termen lung a informațiilor.

Materialul fiecărui curs este structurat în module, ce conțin atât noțiuni teoretice cât și exemple și aplicații practice.

Se oferă suport de curs în general precum și resurse din domeniul propriu.

Calitatea este asigurată prin cerințele interne de calitate care se regăsesc în calitatea predării, a conţinutului cursurilor, a regulilor de frecventare şi de examinare. Există în plan certificarea ISO în vederea recunoașterii oficiale a calității cursurilor noastre.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuri@fgb.ro
Facebook:   CFP Don Bosco