Formator

Cursul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte abilități și să dobândească competențele necesare unui bun formator și instrumentele de lucru specifice educației adulților.

Despre curs

Tipul programului: Specializare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 242401

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 96 h, din care: pregătire teoretică 60h și pregătire practică 36h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 700 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

Modulul 1 - Pregatirea programului/stagiului de formare

Modulul 2 - Realizarea activitatilor de formare

Modulul 3 - Evaluarea participantilor la formare

Modulul 4 - Marketing-ul formării

Modulul 5 - Proiectarea programelor de formare

Modulul 6 - Organizarea programelor și a stagiilor de formare

Modulul 7 - Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de formare


Inscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului superior.

Acte necesare la înscriere:

- Carte de identitate;

- ultimul act de studii (diplomă de Licență, Master etc.);

- copie după certificatul de naștere;

- copie după certificatul de căsătorie (în cazul shimbării numelui);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.

Sit oficial ANC: http://www.anc.edu.ro/


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco